Strana 66 předlohy pro č.1-7 z roku 1931

          zpět                                        

Stavebnice Metropol byla v roce 1932 fungl nová a vyráběly se tehdy dvě velikosti (1 a 2).