Strana 20 předlohy pro č.1-7 z roku 1932

                                                  

Správně zakreslené modely 111 <-> 112 a 113 <-> 114. Zpět