Strana 24 předlohy pro č.1-7 z roku 1932

                                                  

Dokresleny detaily podvozku létadla. Zpět