Strana 20 předlohy pro č.1-7 z roku 1932

                                                  

Modely 111 a 112 jsou vzájemně prohozeny, stejně jsou prohozeny i modely 113 a 114.Opravit!