Strana 24 předlohy pro č.1-7 z roku 1932

                                                  

předchozích knížkách byl u tohoto létadla zakreslen podvozek. Nevíme, proč to vynechali, bylo to dost potřebné.