Strana 44 předlohy pro č.1-7 z roku 1932

                                                  

U tohoto jeřábu je v mnoha knížkách uveden chybný počet součástek č. 15.
Zde je to opraveno, správně je 9, chybně je 19.