Strana 48 předlohy pro č.1-7 z roku 1932

                                                  

Chyba v zakreslení koleček u tramvaje je ve všech předlohových knížkách.
Ale jak by to vypadalo opravené?
Zde je již zmínka o stavebnici Metropol, v předchozích knížkách ještě nebyla.