Strana 50 předlohy pro č.1-7 z roku 1932

                                                  

Přesný poměr otáček je 1:765 (3×3×85)