Strana 59 předlohy pro č.1-7 z roku 1932

                                                  

U tohoto modelu bylo chybné číslo modelu. Nějak se jim ztratila prostřední nula
a tak tam zbylo jen 36. Zde je to mistrovsky opraveno.