Strana 66 předlohy pro č.1-7 z roku 1932

                                                  

Stavebnice Metropol byla v roce 1932 fungl nová a vyráběly se tehdy dvě velikosti (1 a 2).