Strana 46 německé předlohy Merkur z roku 1936

                                                            

Správně otočený obrázek mechaniky zdvihání žebře. Zpět