Strana 55 německé předlohy Merkur z roku 1936

                                                            

Správně uvedeny stavebnice k modelům a opravena osmidírková součástka.Zpět