Strana 61 německé předlohy Merkur z roku 1936

                                                            

Správně zakreslená kolečka u tramvaje. Zpět