Strana 10 předlohové knížky z roku 1939

                                                            

Opraveny chyby u modelů č. 13 a 14.Zpět