Strana 35 předlohové knížky z roku 1939

                                                            

Doplněn podvozek k létadlu. Zpět