Strana 85 předlohové knížky z roku 1939

                                                            

Opravena chyba u vrtačky. Zpět