Strana 10 předlohy Merkur z roku cca 1950

                                                            

U modelu č.14 je špatně zakreslena plotnička č.35. Zadní horní kolečko č.40 musí být z vnější strany za ní, nemůže být pod ní.
Na tuto chybu tvůrci ani vydavatelé předlohové knížky nikdy neupozornili. Chybka je i u modelu č.13.