Strana 12 předlohy Merkur z roku cca 1950

                                                            

Model č.25 Brus přináší chybu v nákresu. Ploché kolečko č. 41 ve stavebnici č.1 nikdy nebylo, model by se dal postavit až z č.2
Podle seznamu součástek z dřívějších stavebnic má být totiž místo kolečka č.41 použit druhý kus č.40.