Strana 60 předlohy Merkur z roku cca 1950

                                                            

V seznamu dílů je uvedeno 131 šroubků, což je o 21 více, než vůbec ve stavebnici č. 6 je k dispozici.
Nevím, zda je chybně uveden počet, nebo zda je spotřeba spojovacého materiálu tak velká.