Strana 61 předlohy Merkur z roku cca 1955

                                                            

Správně zakreslená kolečka u tramvaje. Zpět