Strana 54 předlohy Merkur z roku cca 1955

                                                            

Na předvozku zakreslená součástka č.31A se ve stavebnici č.5 nevyskytuje. Opravit!