Strana 55 předlohy Merkur z roku cca 1955

                                                            

Model č. 252 lze sestavit z pětky.
U jeřábu je zakreslena osmidírková součástka, která neexistuje.Opravit!