Strana 57 předlohy Merkur z roku cca 1955

                                                            

U modelu 255 je chybně uveden počet součástek č.15. Opravit!