Strana 61 anglické verze předlohy Merkur z roku cca 1960

                                                            

Správně zakreslená kolečka u tramvaje. Zpět