Strana 23 předlohy pro č.1-7 z roku 1972

                                        

Model č. 52 je variací modelu č. 261 z předchozích předloh. Zde už má správně zakreslená kolečka a jinak řešené detaily.