Strana 2 předlohy pro č.201 a 202 z roku 1972

                                   

A zde máme další dva: kolečko č.41A, zde žluté, a destičku č. 76, v Popularu č. 20.