Předmluva předlohy pro Merkur dopravních prostředků a strojů 1989

                                   

Předmluva se nezměnila oproti černobílému vydání této knížky.