Strana 11 předlohy pro Merkur dopravních prostředků a strojů 1989