Strana 19 předlohy pro Merkur dopravních prostředků a strojů 1989

                                   

Kombajn je opravdu velmi zdařilý model.