Strana 25 předlohy pro Merkur dopravních prostředků a strojů 1989

                                   

Toto už je kombinovaný model ze mechanické stavebnice Merkur a stavebnice DPaS