Strana 30 předlohy pro Merkur dopravních prostředků a strojů 1989