Strana 8 manuálu Constructo pro č.5 a 6

                         

Pohonná páka mezi koly 43 a 43A u lokomotivy je nesmysl, protože tyto páky mohou spojovat pouze kola shodné velikosti.
Jeřáb č. 252 je možno stavět ze stavebnice č.5. Navíc se zde vyskytuje i na straně 13.
V nákresu jeřábu je chybně zakreslen osmidírkový pásek. Má být místo toho desetidírkový.