Strana 9 manuálu Constructo pro č.5 a 6

                         

U jeřábu 255 je uveden chybný počet součástek č. 15.
Správně je 9, chybně je 19. Dále chybí v seznamu kotvový hák č. 98.