Strana 29 předlohové knížky Elektro z roku 1989

                                   

Upřesněny (modře) údaje u pokusů č. 101 a 102. Zpět