Strana 29 předlohové knížky Elektro ze šedesátých let