Strana 87 předlohové knížky Elektro ze šedesátých let