Strana 5 předlohy pro č.1-3 z roku 1926

                                   

Opravena chyba u modelu Brus.Zpět