MERKUR po Kreténsku
Předlohy - První generace předlohových knížek

První generace předlohových knížek (cca do roku 1933)

Zde Vám představujeme první generaci předlohových knížek, jejichž druhá generace dlouho doprovázela stavebnici Merkur. Modely jsou kresleny, a to velmi pěkně a jednou nakreslený model se pak už používal ve všech různých vydáních až do ztráty vědomí. Pokud se na případnou chybu v nákresu přišlo až dodatečně, většinou se model nepřekresloval, ale na chybu se upozornilo. Jakoby bylo tak těžké si natáhnout nákres do fotopejntu nebo fotošopu a opravit to:-)

Toto první období jsme zakončili zhruba lety 1933-34, protože to byl zřejmě zlomový čas ve vývoji stavebnice. V této době byla dokončena celá řada od č.1 do č.7, byly hotovy pro celou řadu předlohové knížky a už se vyráběla i stavebnice č.7. Po dokončení vývoje mechanických stavebnic přišla na řadu stavebnice Metropol a Elektrus v roce 1933 se již začínaly vyrábět. Vraťme se však k naší mechanické stavebnici Merkur. V tomto zlomovém období nastaly i změny v osazení stavebnic součástkami. Čísla 1,2 a 3 byla znatelně doplněna, také čtyřka i pětka dostaly další součástky a řada se utálila v podobě, ve které jsme ji my, skalní Merkuráři, poznali třeba v šedesátých letech minulého století.

Takže předlohové knížky v této první generaci ukazují stav po "narození" stavebnice (cca roku 1925) až do období, kdy se ukočil vývoj a ustálily se počty součástek ve stavebnicích. Předlohových knížek z první generace se dochovalo velmi málo. Ale právě jen u nich platí tvrzení z předmluvy Každoročně doplňujeme počet modelů. A také je nutno podotknout, že všechny předlohové knížky I. generace byly vytištěny černou bavou na kvalitním, hladkém papíře.

Předlohová knížka pro č. 1 až 3 z roku 1926 či 27

Toto je naše nejstarší dochovaná předlohová knížka. Tato knížka je z doby, kdy existovaly pouze stavebnice č. 1 až 4 a připravovala se pětka a šestka. Velmi zajímavý je seznam součástek ve stavebnicích, kde je mnoho rozdílů oproti finálnímu stavu, který nastal zhruba o pět let později. Podrobněji o tom píšeme u následující předlohové knížky z roku 1928. Tato knížka je (kromě vyčištění) ve skutečném stavu, jak se tehdy prodávala. Velmi zajímavý je seznam součástek ve stavebnicích, kde je mnoho rozdílů oproti finálnímu stavu, který nastal zhruba o pět let později. Například ještě neexistuje ani ve čtyřce kolečko č.43, které právě pak ve čtyřce nastupuje, a všechny stavebnice mají všeobecně méně koleček, než posléze. Dále chybí některé další součástky, třeba destičky č.38 a 39, tvarované pásky č. 32 až 34, obloukový pásek č.26, kladkové kolo č. 48 nebo gumové podložky č. 95C, díly, které později ve stavebnici č. 4 všechny jsou.

Předlohová knížka pro č. 1 až 3 (4) z roku 1928

Toto je jedna z nejstarších dochovaných předlohových knížek. Tuto knížku vlastní pan Jiří Mládek, který provedl i naskenování a vyčištění obrázků. My jsme ji pak zpracovali a vystavili na našich stránkách. Tato knížka je ještě z doby, kdy existovaly pouze stavebnice č. 1 až 4, připravovala se pětka a šestka. Sedmička zřejmě ani nebyla ještě plánována.


Součástky, které nebyly v prvních stavebnicích č. 1-4, včetně doplňku do stavebnice č.5

Tato předlohová knížka obsahuje ve skutečnosti pouze modely pro čísla 1 až 3, ale vzhledem k tomu, že hovoří i o čtyřce včetně seznamu součástek, přidali jsme k ní i modely ze stavebnice č.4, které jsme si "vypůjčili" z jedné trochu pozdější knížky (jedná se o předlohu z roku 1930 pro čísla 1-6). V té době ale měla stavebnice č.4 o některé součástky navíc oproti roku 1928, nicméně stránky s těmito modely jsme vynechali, takže zde přidané stránky obsahují pouze modely, které se daly postavit dle příslušného seznamu součástek z roku 1928. A trefili jsme to přesně. Grafické zpracování stránek je bohudík shodné. Takže stránky 20-24 jsou zde přidány, nicméně odpovídají tehdejšímu obsahu. Udělali jsme to proto, abychom doplnili celkovou genealogii těchto knížek. Knížka měla původně 49 modelů pro stavebnice 1-3, celkově po doplnění pro stavebnici č.4 pak 62 modelů.

Změnu obsahu stavebnice č.4 přineslo až uvedení stavebnice č.6 (rok 1930). Zajímavé je, že jedničku až trojku tento rok téměř neovlivnil. Takže modely ze čtyřky v osazení let 1928-9 by nám citelně chyběly a proto toto doplnění. Pokud se povede sehnat knihu z této doby se čtyřkovými modely, toto doplnění s opovržením zničíme, rozmetáme do krmiva pro dobytek a převedeme sem skutečnou předlohu pro čtyřku.

Na začátku roku 2014 se podařilo díky panu Gedayovi upřesnit podobu této knížky, protože on ji má i pro stavebnici č.4, takže nyní již máme jistotu, že je ve své původní podobě, mimo jiné byla konečně doplněna i o předmluvu. Zajímavé je, že náš odhad podoby stránek pro stavebnici č. 4 byl opravdu přesný. Ale to je u nás běžné :-)

Předlohová knížka pro doplněk 4B z roku 1929

Zde najdete, opět díky panu Mládkovi, jak vypadala velmi vzácná knížka z doplňku 4B z roku 1929. Doplněk obsahuje pouze seznam součástek a vyobrazení deseti modelů pro stavebnici č.5. Takže s doplněnou předchozí knížkou se dostaneme na 72 modelů pro stavebnice č.1-5.

Předlohová knížka pro č.1 až 5, 1929

Zde najdete, jak by mohla vypadat knížka pro ještě nedokončenou řadu Merkuru (do č.5). Knížka je fiktivní, byla by asi z roku 1929 a tehdy byla řada stavebnic hotová jen do čísla 5. K1 si dal tu práci a sestavil fiktivní knížku, která by byla součástí stavebnice č.5 při jejím prvním uvedení. Sestavil ji sloučením knížky z roku 1928, knížky k doplňku 4B a přidáním ještě dvou modelů, splňujících tehdejší stav součástkové základny (poslední dva modely). K1 vytvořil i seznam součástek pro tehdejší stav a také upravil vyobrazení součástek. Nevíme, zda taková knížka vůbec existovala, nicméně přesně charakterizuje tehdejší stav stavebnic do č.5.

Předlohové knížky pro č.1 až 6, 1930

V době dokončení stavebnice č. 6 zřejmě ještě nebyly hotovy předlohové knížky, protože se objevil jakýsi sešitek, složený z několika stránek knížky pro č. 1-4, šesti stránek výše uvedeného doplňku 4B a dvou stránek (jeden list) nových modelů pro stavebnici č.6. Nejprve jsem si myslel, že si to někdo prostě takhle slepil k sobě, ale posléze jsem objevil ten samý sešitek dokonce v němčině. Sešitek neměl obal, první stránka byla seznam součástek, pak byla jejich vyobrazení, základní tvary chyběly a pak bylo několik stránek s modely. Oskenoval jsem oba sešitky, německý i český. Je poznat, že tři listy z doplňku 4B jsou tištěny na jiném papíře a jsou o cca 4 mm užší. Prostě takový z nouze utvořený slepenec. Sešitek nemá obal, začíná rovnou seznamem součástek.

Německý sešitek 1-6 Český sešitek 1-6

Tak a zde je již plnohodnotná knížka pro celou řadu stavebnic 1 až 6.

Zde najdete, jak vypadala jedna z knížek pro ještě nedokončenou řadu Merkuru. Knížka je z roku 1930 a tehdy byla řada stavebnic hotová jen do čísla 6. Nedávno se K1 povedlo získat tuto vzácnou knížku také. Je to překvapivě útlá knížečka ve srovnání s pozdějším finálním stavem (má jen 50 stránek oproti skoro 90 stránkám druhogeneračních knížek) a k velké radosti K1 je velmi zachovalá a kompletní. Po malé opravě vazby a vyžehlení oslích uší je i zcela v pořádku. Krásný sbírkový exemplář. Knížka nemá číslované strany, navíc to vypadá, že má dvě strany prohozené vůči sobě. Jedná se o první stranu s modely (zde stranu č.9) a třetí stranu s modely (zde č.11). Toto prohození je jak v knížce pana Mládka, tak i v Kájedničkovské shodné. Zde jsou využity skeny, které dělal pan Jiří Mládek, neboť K1 tehdy ještě tuto knížku nevlastnil. Nyní (od 27.9.2013) byla jen doskenována jedna stránka a bylo lehce upřesněno umístění některých stránek v knížce. Počet modelů v této knížce už dosáhl čísla 114. Za povšimnutí stojí například použití v šestce nového velkého ozubeného kola č.47. V celé knížce je jen v jediném modelu, a to ve Výstředníkovém lisu (tedy pokud nepočítáme ukázku ozubeného soukolí s poměrem 1:760 (zcela správně bylo tehdy 1:765, nyní je to 1:747)), kde je v uvedení poměru chyba, ale pouze 1000%...

Další chyba, spíše technologický nesmysl, vznikl tehdy u modelu lokomotivy (model č. 252, od roku 1933 má č. 253), kde je nakreslené táhlo mezi koly č.43 a č.43A. Autor modelu zřejmě nevěděl, že táhlo může spojovat pouze kola shodné velikosti a na obou kolech musí být ve stejné poloze. Poznámka u modelu o mrtvých bodech by se pak vztahovala na vzájemnou polohu táhel na opačných stranách lokomotivy.
Tato chyba se se stavebnicí táhne po celou dobu existence těchto předlohových knížek, čili až do roku 1971, kdy byla předlohová knížka nahrazena novou a tato lokomotiva zmizela v propadlišti dějin.

Předlohová knížka pro celou řadu Merkur, 1932 či 1931

Zde najdete jednu z prvních knížek pro celou řadu Merkuru. Tato knížka byla bohužel necelá, ale díky panu Borskému se nám podařilo doplnit ji z jeho kompletního vydání, ze kterého jsme chybějících 15 stránek (7 listů a zadní stranu obálky) použili. Ale už konečně víme, jak vypadala celá, co v ní vše bylo za reklamy a tak.

Takže u této knihy je na třetí straně obalu reklama na třípatrový Merkur velikosti 7, což napovídá tomu, že by mohla vzniknout jako první k největší stavebnici Merkur. Jenže je v této knížce informace, že stavebnice Metropol bude vyráběna až do velikosti č.4, což byly zřejmě původní plány, ze kterých sešlo a nakonec se vyráběla jako nejvyšší pouze trojka, a tato informace určuje jako rok výroby Metropolu 3 a 4 rok 1934. Jde o to, na jak dlouho dopředu pan Vancl takto předpovídal. Pokud pouze na jeden rok, což by bylo nejpravděpodobnější, patřila by tato knížka do roku 1933, pokud předpovídal na déle, mohla by být i starší.

Na rozdíl od ostatních knížek vám ji představujeme bez vyčištění stránek, tak, jak opravdu vypadá. Je zde vidět i rozdíl, jak posledních cca 15 stránek je ze zachovalejší knížky. Po kliknutí na obrázek ale dostanete vyčištěnou verzi. Knížka už obsahuje celkem 136 modelů.

Předlohová knížka pro celou řadu Merkur, 1932

Zde najdete, po mnohadenní těžké práci, jak vypadala jedna z prvních knížek pro celou řadu Merkuru. Tato knížka je kompletní a je velmi zachovalá. Knížka je zřejmě z roku 1932 a mohli jsme ji se dát jen proto, že nám tuto velmi vzácnou knihu daroval pan Jiří Mládek. V této knížce je informace, že stavebnice Metropol se vyrábí pouze ve velikostech č.1 a 2 a vůbec není zmíněn ani plán na výrobu vyšších čísel. Jde o to, zda nebyla v této knížce informace o vyšších číslech Metropolu stažena, protože se plány z nějakých důvodů změnily, anebo zda je tato knížka starší, než předchozí knížka s informací o Metropolu trojce a čtyřce. To by bylo pravděpodobnější, ale zase ostatní věci, třeba absence reklamy na Merkur 7, a hlavně grafická úprava této knížky spíše napovídá tomu, že je mladší než předchozí. Bůh suď.

Toto je zatím poslední knížka z první generace. V seznamu součástek ještě obsahuje menší počty některých součástek, zvláště v menších stavebnicích, než byl finální stav o pár let později. V knížce je také 136 modelů.

pásek
Kreteni - založeno (K8) 2001-2009, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 13.10.2021