Strana 6 předlohy pro č.1-5 z roku 1929

                                   

Opravena chyba u modelu Brus.Zpět