Strana 20 předlohy pro č.1-6 z roku 1930

                                             

V knížce z roku 1932 jsou zde prohozeny modely napravo a nalevo. Zde je to ještě v pořádku.