Strana 43 předlohy pro č.1-6 z roku 1930

                                             

U tohoto jeřábu je v mnoha knížkách uveden chybný počet součástek č. 15. Opravit!