Strana 47 předlohy pro č.1-6 z roku 1930

                                             

Chyba v zakreslení koleček u tramvaje je ve všech předlohových knížkách.
Zde ještě není zmínka o stavebnici Metropol, v dalších knížkách již je.
Opravit!