Strana 9 předlohy pro č.1-6 z roku 1930

                                             

V knížce je zřejmě prohozena tato strana se stranou 11. Číslování modelů by bylo podstatně logičtější.