Strana 24 předlohy pro č.1-6 z roku 1930

                                             

V následujících knížkách již u tohoto létadla nebude zakreslen podvozek.
Nevíme, proč to pak vynechali, bylo to dost potřebné.