Strana 46 předlohy pro č.1-6 z roku 1930

                                             

V seznamu dílů je uvedeno 131 šroubků, což je o 21 více, než vůbec ve stavebnici č. 6 je k dispozici.
Nevím, zda je chybně uveden počet, nebo zda je spotřeba spojovacého materiálu tak velká.