Strana 46 německé předlohy Merkur z roku 1936

                                                            

Mechanika zdvihání žebře je kreslena vzhůru nohama. Opravit!