Strana 35 předlohové knížky z roku 1939

                                                            

U modelu létadla byl v nejprve kreslen i podvozek. Doplnit!