Strana 75 předlohové knížky z roku 1939

                                                            

Na prostředním obrázku je použito kolečko č. 47, které nikdy neviděl ani pan Mládek!