Strana 85 předlohové knížky z roku 1939

                                                            

U vrtačky není dokreslen motouz a tato chyba nebyla nikdy opravena. Opravit!