Strana 0 předlohy pro č.1-7 z roku 1972

                                        

Předmluva se nezměnila oproti poslednímu vydání knížky II. generace